Trang chủ >> Tin tức & Sự kiện >> Tin trong ngành
Giá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩm
Vùng 1
Vùng 2
XĂNG RON 95-III
17.600
17.950
XĂNG E5 RON 92-II
16.270
16.590
DO 0.05S-II
14.900
15.190
DẦU LỬA (KO)
14.180
14.460
Thị trường singapore
Tỷ giá
Giá vàng 9999
Loại
Mua
Bán
Nguồn : Sacombank
Tỷ giá
Nguồn : Eximbank

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNGTHƯỞNG

                       ĐỢT 1 NGÀY 22/9/2018

 

 

CỬA HÀNG SỐ 01

STT

Tên khách hàng

Số phiếu

Giải thưởng

1

Lê Quý Duẩn

001402

Áo Mưa

2

Phạm Hồng Đức

001996

Áo Mưa

3

Nguyễn Thanh Hồng

002201

Áo Mưa

4

Nguyễn Ngọc Phương Thảo

000471

Áo Mưa

5

Lê Thị  Như Trúc

003300

Áo Mưa

6

Phạm Văn Cảnh

003396

Áo Mưa

7

Cao Thế Vinh

003081

Áo Mưa

8

Phạm văn Cường

001824

Áo Mưa

9

Nguyễn Lê Tuấn Tú

001862

Áo Mưa

10

Nguyễn Văn Của

000149

Áo Mưa

11

Nguyễn Văn Khánh

002661

Áo Mưa

12

978810xxx

003433

Áo Mưa

13

Trương Văn Điền

002331

Áo Mưa

14

Phạm Văn Hải

000477

Áo Mưa

15

Nguyễn hồng Ẩn

003076

Áo Mưa

16

Hà Hồng Hải

002292

Áo Mưa

17

Lê Văn Thọ

000465

Áo Mưa

18

Trần Huệ Tấn

003451

Áo Mưa

19

Phạm Minh Lý

002325

Áo Mưa

20

Diều Kiến Hòa

000723

Áo Mưa

21

Trương Văn Hường

000670

Nón BH

22

Phạm Hồng Đức

001998

Nón BH

23

Nguyễn Thanh Quốc

001933

Nón BH

24

Huỳnh Mai Hồng Nhân

001683

Nón BH

25

Trần Thanh Tiến

000102

Nón BH

26

Phan Bá Nghi

000122

Nón BH

27

Trương Văn Hải

002700

Nón BH

28

Đào Hải Bằng

001318

Nón BH

29

Đỗ Hoàng Phước

002253

Nón BH

30

Lâm Văn Ngoãn

000416

Nón BH

31

Lô Văn Thành

002400

Nón BH

32

Trương Thị Thu Khanh

000622

Nón BH

33

Tạ Văn Nhủ

000050

Nón BH

34

Lâm Quang Đất

002875

Nón BH

35

Nguyễn Văn Sung

001627

Nón BH

 

 

 

CỬA HÀNG SỐ 02

       

Stt

Tên khách hàng

Số phiếu

Giải thưởng

1

Hà Hữu Quế

012940

Nón bảo hiểm

2

Phạm Duy Thái

012791

Nón bảo hiểm

3

Nguyễn Ngọc Hạnh

012657

Nón bảo hiểm

4

Lê Quốc Phương

010626

Nón bảo hiểm

5

Trần Văn Xuân

010358

Nón bảo hiểm

6

Nguyễn Quang Vinh

011028

Nón bảo hiểm

7

Nguyễn Thị Tý

010962

Nón bảo hiểm

8

Lê Văn Hậu

012877

Nón bảo hiểm

9

Nguyễn Huynh Quế Chi

012861

Nón bảo hiểm

10

Mai Sĩ Trung

010854

Nón bảo hiểm

11

Phạm Thanh Tâm

023886

Áo mưa

12

Nguyễn Phi Khanh

010599

Áo mưa

13

Cao Hữu Phước

023868

Áo mưa

14

Dương

011069

Áo mưa

15

Nguyễn Ngọc Anh

023880

Áo mưa

16

La Vĩnh Thành

028907

Áo mưa

17

Nguyễn Thị Hoa

011491

Áo mưa

18

Trần Văn Xuân

010355

Áo mưa

19

Trương Hùng Mạnh

012515

Áo mưa

20

Phạm Ngọc Hiếu

010828

Áo mưa

21

Nguyễn Ngọc Tuấn

012675

Áo mưa

22

Nguyễn Ngọc Hạnh

012656

Áo mưa

23

Nguyễn Nam Long

012955

Áo mưa

24

0903410xxx

011071

Áo mưa

25

Nguyễn Văn Hà

011355

Áo mưa

 

 

 

 

CỬA HÀNG SỐ 04

       

Stt

Tên khách hàng

Số phiếu

Giải thưởng

1

Phạm Nguyên Sang

015171

Áo Mưa

2

Trần Kim Hoàng

015437

Áo Mưa

3

Trần Thị Thu

015113

Áo Mưa

4

Sơn

015176

Áo Mưa

5

Nguyễn Văn Ngọc Tuyền

015097

Áo Mưa

6

Tân

015442

Áo Mưa

7

Thủy

015435

Áo Mưa

8

Nguyễn Thanh Vinh

015129

Áo Mưa

9

Còi

015298

Áo Mưa

10

Quốc

015367

Áo Mưa

11

Nguyến Văn Thanh

015046

Nón BH

12

Bạch Đức Dũng

015067

Nón BH

13

Nguyễn Thanh Hải

015470

Nón BH

14

Nguyễn Thị Diệu

015009

Nón BH

15

Lê Ngọc Giàu

015139

Nón BH

 

 

 

 

 

 

CỬA HÀNG SỐ 05

       

Stt

Tên khách hàng

Số phiếu

Giải thưởng

1

Dương Thị Mỵ

018287

Áo mưa

2

Tâm

017450

Áo mưa

3

Trần Đình Mùi

017430

Áo mưa

4

Danh Thành Dương

018173

Áo mưa

5

Nguyễn Chiến Trung

018387

Áo mưa

6

Khúc Duy Vương

017871

Áo mưa

7

Hồ Minh Vương

017412

Áo mưa

8

Lữ Văn Tuấn

017455

Áo mưa

9

1632286xxx

018485

Áo mưa

10

Trương Văn Hùng

017851

Áo mưa

11

N.Hùng Minh Phúc

018481

Áo mưa

12

N.T.Lan Oanh

018344

Áo mưa

13

Đồng Văn Bảo

018256

Áo mưa

14

Phạm Ngọc Hiền

018050

Áo mưa

15

Đào Văn Đồng

017303

Áo mưa

16

Bùi Thị Diễm

018514

Nón bảo hiểm

17

N. Trung Đoàn

017579

Nón bảo hiểm

18

Lưu Bội Nghi

018462

Nón bảo hiểm

19

Lê Minh Dương

017270

Nón bảo hiểm

20

Võ Tuấn Anh

018232

Nón bảo hiểm

21

Trần Thùy Linh

018038

Nón bảo hiểm

22

Nguyễn Thành Lộc

018135

Nón bảo hiểm

23

Nguyễn Hữu Được

018099

Nón bảo hiểm

24

Trần Văn Khang

018115

Nón bảo hiểm

25

Phạm Văn Bình

017300

Nón bảo hiểm

         

 

 

 

 

 

 

CỬA HÀNG SỐ 06

       

Stt

Tên khách hàng

Số phiếu

Giải thưởng

1

0964501xxx

023895

Áo mưa

2

Sơn

022944

Áo mưa

3

Nguyễn Tiến Quân

022444

Áo mưa

4

0934213xxx

022865

Áo mưa

5

0917387xxx

024816

Áo mưa

6

Trương Anh Thông

022271

Áo mưa

7

0974501xxx

023898

Áo mưa

8

Nguyễn Văn Thuần

022021

Áo mưa

9

Hồ Chí Tâm

022267

Áo mưa

10

01697030xxx

022409

Áo mưa

11

0946539xxx

023780

Áo mưa

12

0909544xxx

023638

Áo mưa

13

0903010xxx

022644

Áo mưa

14

0908900xxx

023842

Áo mưa

15

Trúc

022929

Áo mưa

16

01284443xxx

022996

Áo mưa

17

0907055xxx

022588

Áo mưa

18

0962399xxx

022783

Áo mưa

19

Nông Hồng Vỹ

022345

Áo mưa

20

0947084xxx

022415

Áo mưa

21

Phùng Thị Thơm

023846

Nón BH

22

0909620xxx

022795

Nón BH

23

0978513xxx

024943

Nón BH

24

0989390xxx

022431

Nón BH

25

 

023528

Nón BH

 

 

 

CỬA HÀNG SỐ 08

       

Stt

Tên khách hàng

Số phiếu

Giải thưởng

1

Nguyễn Thị Cúc

026898

Áo mưa

2

Nguyễn Văn Võ Song Toàn

025564

Áo mưa

3

Thúy Quỳnh

029508

Áo mưa

4

Trần Văn Dũng

026962

Áo mưa

5

Trương Minh Cảnh

026606

Áo mưa

6

Phạm Tiền Linh

029511

Áo mưa

7

Nguyễn Văn Võ Song Toàn

025719

Áo mưa

8

Thúy Quỳnh

029510

Áo mưa

9

Lê Văn Thạch

027707

Áo mưa

10

Trần Văn Hoàng

026218

Áo mưa

11

LÊ Bích Phương

027346

Áo mưa

12

Lý Quang Vinh

026557

Áo mưa

13

Nguyễn Hữu Quyết

026421

Áo mưa

14

Anh Khương

029606

Áo mưa

15

Nguyễn Thành Đạt

026732

Áo mưa

16

Lê Viết Phát

026670

Áo mưa

17

Nguyễn Thành Đạt

027573

Áo mưa

18

Bùi Thanh Dực

026837

Áo mưa

19

1657712xxx

027682

Áo mưa

20

Phạm Phúc Hậu

026125

Áo mưa

21

Lê Quốc Tùng

026116

Nón BH

22

Bùi Thị Xuân Lan

027819

Nón BH

23

Lê Vũ Bảo Trâm

028755

Nón BH

24

Nguyện Thị Hà

028528

Nón BH

25

Trần Tấn Trung

028897

Nón BH

26

Mai Xuân Thắng

029964

Nón BH

27

Quách Tân Thức

026271

Nón BH

28

Văn Thị Mộng Thu

026954

Nón BH

29

Vũ Thị Hoa

026230

Nón BH

30

Sỹ Quyết

025579

Nón BH

 

 

 

CỬA HÀNG SỐ 09

       

Stt

Tên khách hàng

Số phiếu

Giải thưởng

1

Lê Văn Cường

030956

Áo Mưa

2

Dương Văn Xuân

030669

Áo Mưa

3

Hồ Văn Cồ

031414

Áo Mưa

4

Phạm Quốc Triệu

031033

Áo Mưa

5

Nguyễn Thế Đức

031488

Áo Mưa

6

Võ Văn Vinh

030146

Áo Mưa

7

Kỳ Thanh Việt

030410

Áo Mưa

8

Vương Thế Hùng

031022

Áo Mưa

9

Nguyễn Minh Thiên

030942

Áo Mưa

10

Nguyễn Văn Hòa

031236

Áo Mưa

11

Hoàng Thanh Đàn

030329

Nón Bảo Hiểm

12

Lê Huyền Trang

031131

Nón Bảo Hiểm

13

Nguyễn Ngọc Chúc

031134

Nón Bảo Hiểm

14

Nguyễn Thị Ngọc Diễm

030656

Nón Bảo Hiểm

15

Lê Văn Đức

040142

Nón Bảo Hiểm

 

 

 

CỬA HÀNG SỐ 10

       

Stt

Tên khách hàng

Số phiếu

Giải thưởng

1

Đông

034389

Áo Mưa

2

Minh

033636

Áo Mưa

3

Dương Minh Tín

033228

Áo Mưa

4

Ngô Chính Thắng

034099

Áo Mưa

5

Vinh

032319

Áo Mưa

6

Nguyễn Minh Duy

032056

Áo Mưa

7

Trần Hữu Lộc

033697

Áo Mưa

8

Nguyễn Văn Đoàn

032238

Áo Mưa

9

Duy

033405

Áo Mưa

10

Trang

033864

Áo Mưa

11

Lưu Vũ Quốc Vinh

033561

Áo Mưa

12

Ngụy Thanh Hải

033879

Áo Mưa

13

Hiếu

033647

Áo Mưa

14

Phạm Tiến Đông

033380

Áo Mưa

15

Nam

032251

Áo Mưa

16

Trương Bảo Ân

032916

Áo Mưa

17

Nguyễn Thanh Lâm

032099

Áo Mưa

18

Đỗ Ngọc Võ

032032

Áo Mưa

19

Tâm

033958

Áo Mưa

20

Trương Văn Tài

033376

Áo Mưa

21

Dương Thanh Tùng

033201

Áo Mưa

22

Thúy

033119

Áo Mưa

23

Võ Thị Phương Thảo

033164

Áo Mưa

24

Nghiêm Thị Hồng Hạnh

033161

Áo Mưa

25

Tình

033808

Áo Mưa

26

Lê Hoàng Hiệp

032208

Áo Mưa

27

Hùng

032343

Áo Mưa

28

Giáp

032300

Áo Mưa

29

Đỗ Đức Phúc

033123

Áo Mưa

30

Lợi

033671

Áo Mưa

31

Văn

033628

Áo Mưa

32

Võ Thị Hiền Nhi

033166

Áo Mưa

33

Đặng Văn Việt

033709

Áo Mưa

34

Đoàn Tuấn Tú

033559

Áo Mưa

35

Nguyễn Văn Thông

033114

Áo Mưa

36

Nguyễn Tấn Trung

034308

Áo Mưa

37

Phước

034232

Áo Mưa

38

Thông

034154

Áo Mưa

39

Nguyễn Duy Khánh

032148

Áo Mưa

40

Tuấn

033321

Áo Mưa

41

Thu

034138

Nón Bảo Hiểm

42

Bùi Thanh Huy

034293

Nón Bảo Hiểm

43

Trần Duy Phương

033279

Nón Bảo Hiểm

44

Nam

034110

Nón Bảo Hiểm

45

Dung

034510

Nón Bảo Hiểm

46

Đông Phương

032642

Nón Bảo Hiểm

47

Hiếu

033964

Nón Bảo Hiểm

48

Lê Thành Trọng

032284

Nón Bảo Hiểm

49

Hiệp

033858

Nón Bảo Hiểm

50

Hải

032859

Nón Bảo Hiểm

51

Trúc

033176

Nón Bảo Hiểm

52

Nhân

034151

Nón Bảo Hiểm

53

Nguyễn Thanh Thuận

033001

Nón Bảo Hiểm

54

Trung

033300

Nón Bảo Hiểm

55

Nguyễn Phước Hòa

032957

Nón Bảo Hiểm

56

Quận

032227

Nón Bảo Hiểm

57

Nghĩa

033977

Nón Bảo Hiểm

58

Nguyễn Cảnh Đẩu

032038

Nón Bảo Hiểm

59

Vương Minh Tân

032105

Nón Bảo Hiểm

60

Bùi Thế Hải

032356

Nón Bảo Hiểm

 

 

 

CỬA HÀNG SỐ 11

       

Stt

Tên khách hàng

Số phiếu

Giải thưởng

1

Trần Hiếu Nghĩa

037390

Áo mưa

2

Quỳnh Thị Cẩm Hương

038193

Áo mưa

3

Lê Văn Hảo

037488

Áo mưa

4

Đào Vĩnh Bình

037439

Áo mưa

5

Huy

037064

Áo mưa

6

Toàn

037011

Áo mưa

7

Đỗ Thị Thanh Hòa

037227

Áo mưa

8

Trần Văn Phương

037632

Áo mưa

9

Nguyễn Minh Quân

037770

Áo mưa

10

Nguyễn Hữu Đoàn

038058

Áo mưa

11

Trần Thị Thanh Tâm

038264

Nón BH

12

Nguyễn Khắc Minh

037745

Nón BH

13

Phạm Văn Hoàng

037169

Nón BH

14

Hồ Viết Quang

037684

Nón BH

15

Thạch Tới

038258

Nón BH

 

 

 

CỬA HÀNG SỐ 12

       

Stt

Tên khách hàng

Số phiếu

Giải thưởng

1

Võ Thanh Diệu

039010

Áo mưa

2

Võ Thanh Hồng Phúc

038757

Áo mưa

3

Nguyễn Văn Thiện

039763

Áo mưa

4

Huỳnh Thanh Tuyền

039666

Áo mưa

5

Tô Tấn Đạt

039555

Áo mưa

6

Nguyễn Út Bạo

039144

Áo mưa

7

Châu Văn Trưng

039616

Áo mưa

8

Lê Phạm Long Vân

038853

Áo mưa

9

Hoàng Hữu Dự

039238

Áo mưa

10

Đỗ Minh Hoa

038968

Áo mưa

11

Nguyễn Vĩnh Hưng

039961

Nón BH

12

Quách Trung Tín

039311

Nón BH

13

Mai Văn Đạt

039728

Nón BH

14

Lê Khả Luyện

039324

Nón BH

15

Đoàn Quang Hiếu

039569

Nón BH