Trang chủ >> Tin tức & Sự kiện >> Tin trong ngành
Giá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩm
Vùng 1
Vùng 2
XĂNG RON 95-III
17.600
17.950
XĂNG E5 RON 92-II
16.270
16.590
DO 0.05S-II
14.900
15.190
DẦU LỬA (KO)
14.180
14.460
Thị trường singapore
Tỷ giá
Giá vàng 9999
Loại
Mua
Bán
Nguồn : Sacombank
Tỷ giá
Nguồn : Eximbank

 

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG

TRÚNG THƯỞNG

ĐỢT 2 NGÀY 29/9/2018

 

 

CỬA HÀNG SỐ 01
       
Stt Tên khách hàng Số phiếu Giải thưởng
1 Đỗ Văn Thương 045178 Áo Mưa
2 Nguyễn Thảo Hồng  047245 Áo Mưa
3 Nguyễn Thị Em 045600 Áo Mưa
4 Nguyễn Văn Vũ 49064 Áo Mưa
5 Đặng Ngọc Bảo Thúy 049053 Áo Mưa
6 Lê Quang Linh 047347 Áo Mưa
7 Hoàng Văn Tiếp 046989 Áo Mưa
8 Châu Văn Quan 045550 Áo Mưa
9 Nguyễn Đăng Khoa 046377 Áo Mưa
10 Trần Văn Được 046984 Áo Mưa
11 Trần Tuấn Hưng 0049665 Áo Mưa
12 Mai Tùng Sơn 048801 Áo Mưa
13 Trần Thanh Tiến 047427 Áo Mưa
14 Đỗ Thị Lụa 048100 Áo Mưa
15 cty Hua Xin 048185 Áo Mưa
16 Thu 046033 Áo Mưa
17 Nguyễn Văn Khải 048498 Áo Mưa
18 Nguyễn Văn Tý 046507 Áo Mưa
19 Trần Văn Hiếu 078863 Áo Mưa
20 Nguyễn Văn Vui 047288 Áo Mưa
21 Trần Văn Sơn 048531 Nón bảo hiểm
22 Huỳnh Thị Hoài Ân 046332 Nón bảo hiểm
23 Lĩnh 048501 Nón bảo hiểm
24 Lê Thị Hoa 049429 Nón bảo hiểm
25 Trần Thanh Tùng 046514 Nón bảo hiểm
26 Nguyễn Minh Thành 048416 Nón bảo hiểm
27 Nguyễn Văn Thanh 049399 Nón bảo hiểm
28 Đỗ Thị Lâm Hà 045056 Nón bảo hiểm
29 Hồ Văn Phú 045651 Nón bảo hiểm
30 Đỗ Văn Việt 049115 Nón bảo hiểm
31 Huỳnh Mai Hoàng Nhâm 045970 Nón bảo hiểm
32 Nguyễn Minh Hưng 045241 Nón bảo hiểm
33 Phan Phú Hoàng 046001 Nón bảo hiểm
34 Bùi Văn Điệp 048642 Nón bảo hiểm
35 Nguyễn Minh Hoàng 046405 Nón bảo hiểm

 

 

 

 

CỬA HÀNG SỐ 02
       
STT Tên khách hàng Số phiếu Giải thưởng
1 Nguyễn Thanh Phương  056468 Áo mưa
2 Lê Xuân Trực 059270 Áo mưa
3 Trần Thanh Bình 056238 Áo mưa
4 Trương Tuyết Nhung 058458 Áo mưa
5 Trần Ngọc Thành 055755 Áo mưa
6 Trần Thanh Bình 056237 Áo mưa
7 Lê Thanh Trị 057358 Áo mưa
8 Nguyễn Thị Sáng 055565 Áo mưa
9 Lại Thị Thắm 058838 Áo mưa
10 Dũng 057001 Áo mưa
11 Nguyễn Quốc Toàn 056240 Áo mưa
12 Lê Văn Tánh 056049 Áo mưa
13 Nguyễn Văn Bá 056110 Áo mưa
14 Tân 056390 Áo mưa
15 Lê Tấn Hùng 057351 Áo mưa
16 Hồ Văn Tám 057550 Nón bảo hiểm
17 Vương Hoàng Vũ 055502 Nón bảo hiểm
18 Bùi Tuấn Anh 059455 Nón bảo hiểm
19 0908363xxx 059299 Nón bảo hiểm
20 Lê Xuân Trực 059273 Nón bảo hiểm
21 Trần Văn Xuân 057686 Nón bảo hiểm
22 Phi Hùng 057261 Nón bảo hiểm
23 Huỳnh Anh Đức 059470 Nón bảo hiểm
24 Trần Văn Duy 059178 Nón bảo hiểm
25 Hương 059076

Nón bảo hiểm

 

 

 

 

CỬA HÀNG SỐ 04

       
Stt Tên khách hàng Số phiếu Giải thưởng
1 Minh Trang 060240 Áo Mưa
2 Sửu 060221 Áo Mưa
3 Nguyễn Thanh Hải 060209 Áo Mưa
4 Hải 060636 Áo Mưa
5 Nguyễn Minh Đức 060297 Áo Mưa
6 Quang 060252 Áo Mưa
7 Nguyên 060250 Áo Mưa
8 Huệ 060635 Áo Mưa
9 Diễm 060600 Áo Mưa
10 Quốc Cường 060248 Áo Mưa
11 Út Quy 060010 Nón bảo hiểm
12 Nguyễn Thị Thanh Trúc 060573 Nón bảo hiểm
13 Huỳnh Văn Dũng 060368 Nón bảo hiểm
14 Nguyễn T.H. My 060445 Nón bảo hiểm
15 Toàn 060479 Nón bảo hiểm

 

 

 

CỬA HÀNG SỐ 05

       
Stt Tên khách hàng Số phiếu Giải thưởng
1 Bình 062463 Áo mưa
2   018011 Áo mưa
3 Thái Sơn 063968 Áo mưa
4   062130 Áo mưa
5 Nguyễn Văn Giang 062136 Áo mưa
6 Nguyễn V Ngọc 062012 Áo mưa
7 Huỳnh Văn Quan 062186 Áo mưa
8 Trần Chí Bình 062384 Áo mưa
9 Nguyễn Phương Vũ 062008 Áo mưa
10 Nguyễn Vũ Ngọc 062014 Áo mưa
11 Đào Anh Vũ 063949 Áo mưa
12 Bùi Văn Minh 063792 Áo mưa
13 Bùi Minh Thuận 063645 Áo mưa
14 Vũ Minh Tân 062145 Áo mưa
15 Phan Anh Thoái 063793 Áo mưa
16 Nguyễn Thành Lộc 063596 Nón bảo hiểm
17   062193 Nón bảo hiểm
18 Trần Minh Hiếu 062491 Nón bảo hiểm
19 Ngô Quốc Thắng 063580 Nón bảo hiểm
20 Trần Trọng Tín 062299 Nón bảo hiểm
21 Trần Thu Hương 063677 Nón bảo hiểm
22 Nguyễn Văn Thương 063972 Nón bảo hiểm
23 Thái Sơn 063967 Nón bảo hiểm
24 Nguyễn Thị Lan 063719 Nón bảo hiểm
25 Nguyễn Văn Diện 063672 Nón bảo hiểm

 

 

 

CỬA HÀNG SỐ 06

       
Stt Tên khách hàng Số phiếu Giải thưởng
1 Ngọc Nở 067642 Áo mưa
2 Nguyễn Cảnh Giang 067672 Áo mưa
3 Đặng Thị Thanh Hương 069144 Áo mưa
4   068486 Áo mưa
5 Phan Thế Hùng 067660 Áo mưa
6 Lê Quý Mạnh 068392 Áo mưa
7 Lý Thái Hòa 065167 Áo mưa
8 Cô Hiệp 065468 Áo mưa
9 Mã Thanh Thảo 069960 Áo mưa
10   069992 Áo mưa
11   065256 Áo mưa
12 Lê Hữu Thanh 067487 Áo mưa
13 Ngô Anh Tuấn 069870 Áo mưa
14   069957 Áo mưa
15 Nguyễn Văn Cảnh 067701 Áo mưa
16 Lê Hoàng Trúc Anh 065044 Áo mưa
17   068863 Áo mưa
18 Hồ Thanh Tâm 068863 Áo mưa
19 Ngô Tiến  Dũng 069791 Áo mưa
20 Phan Quốc Cường 068581 Áo mưa
21 Hoàng Thị Bình 068663 Nón bảo hiểm
22   068025 Nón bảo hiểm
23 Dương Văn Hùng 069474 Nón bảo hiểm
24   067767 Nón bảo hiểm
25   069902 Nón bảo hiểm

 

 

 

CỬA HÀNG SỐ 08

       
Stt Tên khách hàng Số phiếu Giải thưởng
1 Lê Duy Tân 074871 Áo mưa
2 Lê Quốc Em 070183 Áo mưa
3 Bùi Thị Hà 072561 Áo mưa
4 Nguyễn Thanh Hoàng 073868 Áo mưa
5 Ngọc Luận 071194 Áo mưa
6 Đào Xuân Khang 026610 Áo mưa
7 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 074835 Áo mưa
8 Đình Thông 071119 Áo mưa
9 Nguyễn Khắc Ninh 070476 Áo mưa
10 Hỷ Cún Sáng 074797 Áo mưa
11 Lâm Tuấn Tú 071190 Áo mưa
12 La Thị Kim Hiền 074368 Áo mưa
13 Lê Thanh Phong 074277 Áo mưa
14 Đào Thanh Đạt 071206 Áo mưa
15 Võ Công Thành 071543 Áo mưa
16 Nguyễn Văn Võ Song Toàn 074468 Áo mưa
17 Phạm Thị Hồng Sâm 027080 Áo mưa
18 Huỳnh Đức Lợi 074110 Áo mưa
19 Nguyễn Phúc Nguyên 027152 Áo mưa
20 Nguyễn Thị Kim Phương 073315 Áo mưa
21 Bạch Minh Thức 073571 Nón bảo hiểm
22 Lê Văn Hoàn 074972 Nón bảo hiểm
23 Đỗ Ngọc Hạnh 074639 Nón bảo hiểm
24 Nguyễn Thị Ngọc Ái 074903 Nón bảo hiểm
25 Cao Ánh Dương 025133 Nón bảo hiểm
26 Sơn Thanh Chói 074019 Nón bảo hiểm
27 Đỗ Văn Duẩn 070343 Nón bảo hiểm
28 Bùi Thị Kim Thi 070323 Nón bảo hiểm
29 0903636xxx 073715 Nón bảo hiểm
30 Nguyễn Thị Hòa 027202 Nón bảo hiểm

 

 

 

 

CỬA HÀNG SỐ 09

       
Stt Tên khách hàng Số phiếu Giải thưởng
1 Lý Quang Vinh 075904 Áo Mưa
2 Võ Kim Lợi 076418 Áo Mưa
3 Nguyễn Văn Minh 076636 Áo Mưa
4 Lương Văn Thế 076632 Áo Mưa
5 Huỳnh Bảo Vân 075250 Áo Mưa
6 Hoàng Minh Cường 076363 Áo Mưa
7 đinh Thị Kim Huệ 076707 Áo Mưa
8 Trần Thị Kim Cương 076644 Áo Mưa
9 Huỳnh Văn Út 076488 Áo Mưa
10 Nguyễn Văn Sơn 075771 Áo Mưa
11 Võ Thị Thanh Thảo 075607 Nón Bảo Hiểm
12 Phạm Thành Dũng 076494 Nón Bảo Hiểm
13 Hồ Văn Cồ  076798 Nón Bảo Hiểm
14 Nguyễn Ngọc Chúc 076461 Nón Bảo Hiểm
15 Lưu Kim Tuyến 075353 Nón Bảo Hiểm

 

 

 

CỬA HÀNG SỐ 10

       
Stt Tên khách hàng Số phiếu Giải thưởng
1  Phương 080864 Áo Mưa
2 Hải 079007 Áo Mưa
3 Chị Tiên 080092 Áo Mưa
4 Nguyễn Văn Biên 080938 Áo Mưa
5 Nông 077627 Áo Mưa
6 Nguyễn Viết Hiếu 078648 Áo Mưa
7 Song 077182 Áo Mưa
8 Trần Hòa Trọng 080916 Áo Mưa
9 Tạ Giang 077645 Áo Mưa
10 Sơn 080708 Áo Mưa
11 Trương Mỹ Châu 010507 Áo Mưa
12 Tài 077985 Áo Mưa
13 Văn Mộng Long 080228 Áo Mưa
14 Đông 077162 Áo Mưa
15 Quí 077393 Áo Mưa
16 Sơn 077223 Áo Mưa
17 Nhàn 078146 Áo Mưa
18 Hiền 077854 Áo Mưa
19 Toán 080513 Áo Mưa
20 Thanh 079902 Áo Mưa
21 Bùi Văn Tú 077748 Áo Mưa
22 Đức 077092 Áo Mưa
23 Nguyễn Phi Long 077696 Áo Mưa
24 Trần Thanh Giúp 079459 Áo Mưa
25 Trang Văn Phú Quí 080060 Áo Mưa
26 Minh 079075 Áo Mưa
27 Giang 077081 Áo Mưa
28 Hồ Ninh Bình 077065 Áo Mưa
29 Đinh Thanh Vũ 078479 Áo Mưa
30 Sơn 077570 Áo Mưa
31 Hiền 077818 Áo Mưa
32 Hoàng 077521 Áo Mưa
33 Đác Đức Đoãn 077564 Áo Mưa
34 Vũ Tiến Sơn 077547 Áo Mưa
35 Khanh 077143 Áo Mưa
36 Tình 078268 Áo Mưa
37 Cảnh 077134 Áo Mưa
38 Quang 078830 Áo Mưa
39 Sơn 077201 Áo Mưa
40 Ninh Ngọc Sơn 079539 Áo Mưa
41 Hải 080632 Nón Bảo Hiểm
42 Lý Hoàng Soan 078637 Nón Bảo Hiểm
43 Trương Xuân Quy 079289 Nón Bảo Hiểm
44 Cường 077237 Nón Bảo Hiểm
45 Traần Văn Minh 079566 Nón Bảo Hiểm
46 Thái 079213 Nón Bảo Hiểm
47 Ích 078288 Nón Bảo Hiểm
48 Song 078230 Nón Bảo Hiểm
49 Long 079671 Nón Bảo Hiểm
50 Thuyên 078619 Nón Bảo Hiểm
51 Lương Quang Khiết 077501 Nón Bảo Hiểm
52 Phùng Văn Hưng 078944 Nón Bảo Hiểm
53 Tuấn 077226 Nón Bảo Hiểm
54 Trương Mỹ Châu 010508 Nón Bảo Hiểm
55 079159 Nón Bảo Hiểm
56 Minh 079210 Nón Bảo Hiểm
57 Anh Như 080697 Nón Bảo Hiểm
58   078217 Nón Bảo Hiểm
59 Thống 079225 Nón Bảo Hiểm
60 Giang 077079 Nón Bảo Hiểm

 

 

 

CỬA HÀNG SỐ 11

       
Stt Tên khách hàng Số phiếu Giải thưởng
1 Lâm Quốc Toàn 082681 Áo mưa
2 Nguyễn Thế Cường 082401 Áo mưa
3 Dương Thị Thọ Nhi 082466 Áo mưa
4 Danh Vấn 082314 Áo mưa
5 Trần Thị Mỹ Dung 083381 Áo mưa
6 Đỗ Trường Vinh 082606 Áo mưa
7 Nguyễn Đức Vinh 084183 Áo mưa
8 Trần Văn Thọ 082460 Áo mưa
9 Danh Rum 082500 Áo mưa
10 Nguyễn Văn Minh Đức 082710 Áo mưa
11 Lê Mạnh Hùng 082511 Nón bảo hiểm
12 Đồng Quang Sơn 082310 Nón bảo hiểm
13 Trần Văn Hải 082170 Nón bảo hiểm
14 Lê Văn Tiến 082419 Nón bảo hiểm
15 Phạm Thị Lan 082772 Nón bảo hiểm

 

 

 

CỬA HÀNG SỐ 12

       
Stt Tên khách hàng Số phiếu Giải thưởng
1 Phan Tấn Dương 084903 Áo mưa
2 Nguyễn Văn Long 084710 Áo mưa
3 Nguyễn Chí Tâm 066533 Áo mưa
4 Hà Thị Hảo 084301 Áo mưa
5 Trần Đức Dũng 084874 Áo mưa
6 Trần Hiếu Trung 084871 Áo mưa
7 Nguyễn Trung Hiếu 084963 Áo mưa
8 Đỗ Ngọc Quang 084274 Áo mưa
9 Phan Thanh Tùng 084443 Áo mưa
10 Vương Minh Tuấn 083902 Áo mưa
11 Dương Thế Bảo 084482 Nón bảo hiểm
12 Nguyễn Văn Đếm 084489 Nón bảo hiểm
13 Nguyễn Trọng Toàn 066570 Nón bảo hiểm
14 Dương Tấn Đức 083983 Nón bảo hiểm
15 Đỗ Văn Phường 083853 Nón bảo hiểm