Trang chủ >> Tin tức & Sự kiện >> Tin trong ngành
Giá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩm
Vùng 1
Vùng 2
XĂNG RON 95-III
17.600
17.950
XĂNG E5 RON 92-II
16.270
16.590
DO 0.05S-II
14.900
15.190
DẦU LỬA (KO)
14.180
14.460
Thị trường singapore
Tỷ giá
Giá vàng 9999
Loại
Mua
Bán
Nguồn : Sacombank
Tỷ giá
Nguồn : Eximbank

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG

ĐỢT 3 NGÀY 06/10/2018
CHƯƠNG TRÌNH “ĐỒNG HÀNH CÙNG HỒ BỬU PETRO”

 

CỬA HÀNG SỐ 01

       

Stt

Tên khách hàng

Số phiếu

Giải thưởng

1

Nguyễn Minh Có

089345

Áo Mưa

2

Bùi Văn Điệp

087796

Áo Mưa

3

Bùi Hoàn Minh

088766

Áo Mưa

4

Võ Đông Phố

086020

Áo Mưa

5

Đỗ Văn Tươi

086472

Áo Mưa

6

Nguyễn Văn Tư

090031

Áo Mưa

7

Bùi Văn Thanh

085261

Áo Mưa

8

Đỗ Hùng Cường

090583

Áo Mưa

9

Trần Văn Minh

085044

Áo Mưa

10

Trần Thanh Tâm

094132

Áo Mưa

11

0937824xxx

087369

Áo Mưa

12

Lê Văn Út

085356

Áo Mưa

13

Nguyễn Thu Thúy

086481

Áo Mưa

14

Nguyễn Anh Tuấn

089454

Áo Mưa

15

Trang Minh Hiếu

089083

Áo Mưa

16

Huỳnh Văn Hiệp

088862

Áo Mưa

17

Trung

086061

Áo Mưa

18

0972361xxx

094186

Áo Mưa

19

Lê Thanh Tùng

089149

Áo Mưa

20

Võ Đông Phố

090231

Áo Mưa

21

Nguyễn Hoàng Chí

087193

Nón Bảo Hiểm

22

Vương Văn Tài

086681

Nón Bảo Hiểm

23

Nguyễn Thị Điệp

090084

Nón Bảo Hiểm

24

Vũ Phúc Tuấn

094669

Nón Bảo Hiểm

25

Đoàn Hải Lâm

094839

Nón Bảo Hiểm

26

Trần Văn Chinh

085560

Nón Bảo Hiểm

27

Trung

086060

Nón Bảo Hiểm

28

Nguyễn Kiều Oanh

094649

Nón Bảo Hiểm

29

Lê Hoài Xưa

094219

Nón Bảo Hiểm

30

Trần Văn Hải

085491

Nón Bảo Hiểm

31

Nguyễn Văn Thược

089677

Nón Bảo Hiểm

32

Nguyễn Văn Dũng

094340

Nón Bảo Hiểm

33

Trần Văn Tài

094401

Nón Bảo Hiểm

34

Trần Thị Mỹ Linh

094089

Nón Bảo Hiểm

35

Mai Hoàng Anh

086485

Nón Bảo Hiểm

.

 

 

CỬA HÀNG SỐ 02

       

Stt

Tên khách hàng

Số phiếu

Giải thưởng

1

Lê Thu Hà

093423

Áo Mưa

2

Nguyễn Thành Trung

093599

Áo Mưa

3

Trần Văn Xuân

093199

Áo Mưa

4

Phan Văn Trọn

093418

Áo Mưa

5

Tuyết

092342

Áo Mưa

6

Đặng Văn Trường

092746

Áo Mưa

7

Trần Duy Khanh

092278

Áo Mưa

8

Trần Văn Xuân

093607

Áo Mưa

9

Lê Thanh Triệu

092401

Áo Mưa

10

Lê Thu Hà

093425

Áo Mưa

11

Phước

093394

Áo Mưa

12

Nguyễn Thanh Tâm

091799

Áo Mưa

13

Đặng Hoàng Nam

119518

Áo Mưa

14

Lê Văn Thạo

093449

Áo Mưa

15

Lê Văn Bình

092734

Áo Mưa

16

Nguyễn Thị Thước

119515

Nón Bảo Hiểm

17

Trần Mỹ Thuận

091706

Nón Bảo Hiểm

18

Vương Hoàng Vũ

092957

Nón Bảo Hiểm

19

Nguyễn Lê Anh Tuấn

093834

Nón Bảo Hiểm

20

Phạm Anh Viên

091257

Nón Bảo Hiểm

21

Nguyễn Văn Cường

093780

Nón Bảo Hiểm

22

Phaạm Minh Hải

092963

Nón Bảo Hiểm

23

Nghĩa

092812

Nón Bảo Hiểm

24

Nguyễn Quang Vinh

091188

Nón Bảo Hiểm

25

Nguyễn Hữu Toàn

091968

Nón Bảo Hiểm

 

 

 

CỬA HÀNG SỐ 04

       

Stt

Tên khách hàng

Số phiếu

Giải thưởng

1

Quang

95282

Áo Mưa

2

Liên

95615

Áo Mưa

3

Lợi

95086

Áo Mưa

4

Lệ

95042

Áo Mưa

5

Hồ Thị Kim Thi

95244

Áo Mưa

6

Thanh Tân

95356

Áo Mưa

7

Hương

95502

Áo Mưa

8

Nguyễn Xuân Thiện

95428

Áo Mưa

9

Trinh

95330

Áo Mưa

10

Giáp

95366

Áo Mưa

11

Ngô T Hồng Cẩm

95373

Nón Bảo Hiểm

12

Huyền

95477

Nón Bảo Hiểm

13

Quốc

95518

Nón Bảo Hiểm

14

Hiền

95543

Nón Bảo Hiểm

15

Kiều

95256

Nón Bảo Hiểm

 

 

 

CỬA HÀNG SỐ 05

       

Stt

Tên khách hàng

Số phiếu

Giải thưởng

1

Danh Thành Dương

98347

Áo Mưa

2

Danh Thành Dương

98856

Áo Mưa

3

Nguyễn Anh Tuấn

98269

Áo Mưa

4

Tăng Thị Mỹ Tiên

98300

Áo Mưa

5

Ngô Tuấn Anh

98039

Áo Mưa

6

Đỗ Phúc Thái

98849

Áo Mưa

7

Phan Văn Khải

98866

Áo Mưa

8

Đỗ Phúc Thái

98848

Áo Mưa

9

Trần Trung Tín

98861

Áo Mưa

10

Nguyễn Thanh Hiền

98041

Áo Mưa

11

Phạm Văn Hùng

98171

Áo Mưa

12

Nguyễn Thanh Vũ

98254

Áo Mưa

13

Tăng Thị Mỹ Tiên

98303

Áo Mưa

14

Võ Tấn Anh

98309

Áo Mưa

15

Phan Duy Tân

98335

Áo Mưa

16

Lê Văn Dũng

98771

Nón Bảo Hiểm

17

Nguyễn … Ngọc

98340

Nón Bảo Hiểm

18

Nguyễn … Ngọc

98261

Nón Bảo Hiểm

19

Lê Xuân Cường

98213

Nón Bảo Hiểm

20

Phan Văn Thanh

98763

Nón Bảo Hiểm

21

Bùi Văn Minh

98177

Nón Bảo Hiểm

22

Lưu Bội Nghi

98949

Nón Bảo Hiểm

23

Phạm Văn Thanh

98760

Nón Bảo Hiểm

24

Bùi Đăng Quảng

98913

Nón Bảo Hiểm

25

Võ Tấn Anh

98263

Nón Bảo Hiểm

 

 

 

CỬA HÀNG SỐ 06

       

Stt

Tên khách hàng

Số phiếu

Giải thưởng

1

0918397xxx

099755

Áo Mưa

2

Phạm Thị Thu Oanh

102073

Áo Mưa

3

Đặng Thị Thanh Hương

100797

Áo Mưa

4

Nguyễn Kim Tiến

099002

Áo Mưa

5

0919338xxx

099509

Áo Mưa

6

Lê Thành Triệu

100554

Áo Mưa

7

0969520xxx

100432

Áo Mưa

8

Liêu Ngọc

100153

Áo Mưa

9

Liêu Ngọc

100148

Áo Mưa

10

Trường

100970

Áo Mưa

11

0917293xxx

100090

Áo Mưa

12

Trần Công Tú

099437

Áo Mưa

13

Đoàn Tấn Tài

100971

Áo Mưa

14

Tiến

099445

Áo Mưa

15

Lê Thị Ánh Tuyết

100168

Áo Mưa

16

Lê Thị Kiều Hương

100583

Áo Mưa

17

Hoàng Hữu Trung

099776

Áo Mưa

18

Nguyễn Phi Thường

102111

Áo Mưa

19

Sơn

099394

Áo Mưa

20

0829672xxx

100514

Áo Mưa

21

0924811xxx

099968

Nón Bảo Hiểm

22

Nguyễn Văn Bình

107069

Nón Bảo Hiểm

23

Trần Mạnh Tùng

100800

Nón Bảo Hiểm

24

Nguyễn Chí Linh

099016

Nón Bảo Hiểm

25

0938439xxx

102024

Nón Bảo Hiểm

 

 

 

 

CỬA HÀNG SỐ 08

       

Stt

Tên khách hàng

Số phiếu

Giải thưởng

1

Nguyễn Thế Tiến

107125

Áo Mưa

2

Cao Quang Xuân

104880

Áo Mưa

3

Hà Văn Nhân

107140

Áo Mưa

4

Trần Thị Thu Hà

097841

Áo Mưa

5

Cao Minh Tạo

107729

Áo Mưa

6

Đào Thanh Đạt

107480

Áo Mưa

7

Dương Hồng Thanh

107516

Áo Mưa

8

Nguyễn Văn Quý

103758

Áo Mưa

9

Lê Nguyễn Hùng Quân

103590

Áo Mưa

10

Ngô Thị Thùy Trang

107777

Áo Mưa

11

Nguyễn Thị Quanh

103598

Áo Mưa

12

Nguyễn Thái Cường

103347

Áo Mưa

13

Nguyễn Thành Phúc

107231

Áo Mưa

14

Nguyễn Công Cự

104871

Áo Mưa

15

Nguyễn Trần Bảo Long

104800

Áo Mưa

16

Hoàng Thị Kiều

106753

Áo Mưa

17

Đoàn Thị Ban

105115

Áo Mưa

18

Lê Thanh Nhã

103454

Áo Mưa

19

Trần Văn Sang

105453

Áo Mưa

20

Nguyễn Văn Hoàng

104197

Áo Mưa

21

Nguyễn Đức Vinh

104008

Nón Bảo Hiểm

22

Nguyễn Thanh Hiền

103416

Nón Bảo Hiểm

23

Nguyễn Văn Minh Trí

103531

Nón Bảo Hiểm

24

Bùi Ngọc Vui

107824

Nón Bảo Hiểm

25

Đại Việt Phát

106344

Nón Bảo Hiểm

26

Nguyễn Thanh Toàn

105434

Nón Bảo Hiểm

27

Nguyễn Văn Đám

105128

Nón Bảo Hiểm

28

Phan Thanh Vàng

105768

Nón Bảo Hiểm

29

Nguyễn Thị Nhuận

103370

Nón Bảo Hiểm

30

Hồ Đức Hùng

107822

Nón Bảo Hiểm

 

 

 

CỬA HÀNG SỐ 09

       

Stt

Tên khách hàng

Số phiếu

Giải thưởng

1

Phạm Quốc Hùng

108039

Áo Mưa

2

Lê Chiến Thắng

110132

Áo Mưa

3

Nguyễn Văn Nhân

108419

Áo Mưa

4

Cty Hảo Hòa Hiệp

110227

Áo Mưa

5

Nguyễn Văn Của

108030

Áo Mưa

6

Nguyễn Anh Xuyên

109737

Áo Mưa

7

Nguyễn Văn Toàn

108467

Áo Mưa

8

Nguyễn Tài

108306

Áo Mưa

9

Nguyễn Thanh Khen

110116

Áo Mưa

10

Nguyễn Hữu Minh

110027

Áo Mưa

11

Lữ Ngọc Xuân

108459

Nón Bảo Hiểm

12

Nguyễn Nhật Mạnh

110080

Nón Bảo Hiểm

13

Hưng Tín Phát

109767

Nón Bảo Hiểm

14

Nguyễn Hồng Lĩnh

108660

Nón Bảo Hiểm

15

Kim Chanh Đa Ra

110377

Nón Bảo Hiểm

 

 

 

 

CỬA HÀNG SỐ 10

       

Stt

Tên khách hàng

Số phiếu

Giải thưởng

1

Anh Minh

111016

Áo Mưa

2

Nguyễn Văn Hòa

110692

Áo Mưa

3

Nghĩa

1139975

Áo Mưa

4

Anh Thiên

110646

Áo Mưa

5

Trinh

113623

Áo Mưa

6

Thái

113915

Áo Mưa

7

Phong

113005

Áo Mưa

8

Kiệt

113410

Áo Mưa

9

Kim Anh

112352

Áo Mưa

10

Đức

110601

Áo Mưa

11

Trần Phúc Trình

113556

Áo Mưa

12

Ngô Vinh Phúc

113670

Áo Mưa

13

Lê Huy Gian

113916

Áo Mưa

14

Chị Hằng

110722

Áo Mưa

15

Trực

113448

Áo Mưa

16

Quang

113870

Áo Mưa

17

Rai

112353

Áo Mưa

18

Anh Phé

110643

Áo Mưa

19

Minh

113853

Áo Mưa

20

Giang

110778

Áo Mưa

21

Lợi

110905

Áo Mưa

22

Nguyễn Chi

110725

Áo Mưa

23

Nguyễn Văn Bách

110733

Áo Mưa

24

Sơn

113125

Áo Mưa

25

Dũng

112321

Áo Mưa

26

Sáu Linh

112039

Áo Mưa

27

Tuân

113927

Áo Mưa

28

Nguyễn Văn Tú

113018

Áo Mưa

29

Q.Đạt

110866

Áo Mưa

30

Hưng

113842

Áo Mưa

31

Chương

112089

Áo Mưa

32

Chi Oanh

113941

Áo Mưa

33

Trần Thị Thu Hương

113357

Áo Mưa

34

Nghĩa

113976

Áo Mưa

35

Trung

110897

Áo Mưa

36

Lợi

113987

Áo Mưa

37

Ngô Văn Quốc

113509

Áo Mưa

38

Huy

110997

Áo Mưa

39

Tuấn

112411

Áo Mưa

40

Yao

113864

Áo Mưa

41

Cao Cự Tài

112391

Nón Bảo Hiểm

42

Nguyễn Văn Hòa

110693

Nón Bảo Hiểm

43

Anh Linh

112261

Nón Bảo Hiểm

44

Phong

113003

Nón Bảo Hiểm

45

Lam

113486

Nón Bảo Hiểm

46

Tám

110900

Nón Bảo Hiểm

47

0937 935 xxx

113505

Nón Bảo Hiểm

48

Chú Quý

110556

Nón Bảo Hiểm

49

Hùng

112252

Nón Bảo Hiểm

50

Ngô Vinh Phúc

113673

Nón Bảo Hiểm

51

Nam

113451

Nón Bảo Hiểm

52

Đức

110602

Nón Bảo Hiểm

53

Biện

113496

Nón Bảo Hiểm

54

Liên

110911

Nón Bảo Hiểm

55

Minh

113592

Nón Bảo Hiểm

56

Nhanh

110685

Nón Bảo Hiểm

57

Nguyễn Thái Tài

113950

Nón Bảo Hiểm

58

Dũng

113461

Nón Bảo Hiểm

59

Linh

112077

Nón Bảo Hiểm

60

Nguyễn Khắc Thiêm

110608

Nón Bảo Hiểm

 

 

 

CỬA HÀNG SỐ 11

       

Stt

Tên khách hàng

Số phiếu

Giải thưởng

1

Từ Văn Minh

115839

Áo Mưa

2

Trần Thị Hằng

115915

Áo Mưa

3

Nguyễn Đăng Thư

116966

Áo Mưa

4

Đinh Thị Mộng Thùy

116302

Áo Mưa

5

Nguyễn Công Dũng

116121

Áo Mưa

6

Hà Văn Thông

118793

Áo Mưa

7

Nguyễn Thị Lài

118835

Áo Mưa

8

Trình Văn Cường

115625

Áo Mưa

9

Trần Chí Nguyện

116658

Áo Mưa

10

Nguyễn Văn Lợi

117017

Áo Mưa

11

Lương Văn Tâm

115696

Nón Bảo Hiểm

12

Nguyễn Anh Dũng

115945

Nón Bảo Hiểm

13

Nguyễn Thành Nghĩa

116570

Nón Bảo Hiểm

14

Lê Thị Thanh Tuyền

115995

Nón Bảo Hiểm

15

Ngô Thị Tuyết

117284

Nón Bảo Hiểm

 

 

 

 

CỬA HÀNG SỐ 12

       

Stt

Tên khách hàng

Số phiếu

Giải thưởng

1

Trần Đức Vỹ

117925

Áo Mưa

2

Dương Tấn Đức

119026

Áo Mưa

3

Đinh Văn Dũng

117797

Áo Mưa

4

Trần Quốc Hưng

117517

Áo Mưa

5

Trương Thị Kim Định

118024

Áo Mưa

6

Đỗ Ngọc Quang

119074

Áo Mưa

7

Nguyễn Thị Hồng

119218

Áo Mưa

8

Nguyễn Thị Hồng

119205

Áo Mưa

9

Thạch Sang

119367

Áo Mưa

10

Đinh Văn Dũng

117800

Áo Mưa

11

Nguyệt

118060

Nón Bảo Hiểm

12

Dương Tấn Tài

119021

Nón Bảo Hiểm

13

Hoàng Phát

119045

Nón Bảo Hiểm

14

Lê Trường Hải

118122

Nón Bảo Hiểm

15

Đỗ Minh Hoa

117564

Nón Bảo Hiểm