Trang chủ >> Tin tức & Sự kiện >> Tin trong ngành
Giá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩm
Vùng 1
Vùng 2
XĂNG RON 95-III
18.450
18.810
XĂNG E5 RON 92-II
17.180
17.520
DO 0.05S-II
16.250
16.570
DẦU LỬA (KO)
15.250
15.550
Thị trường singapore
Tỷ giá
Giá vàng 9999
Loại
Mua
Bán
Nguồn : Sacombank
Tỷ giá
Nguồn : Eximbank

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG

ĐỢT 3 NGÀY 06/10/2018
CHƯƠNG TRÌNH “ĐỒNG HÀNH CÙNG HỒ BỬU PETRO”

 

CỬA HÀNG SỐ 01

       

Stt

Tên khách hàng

Số phiếu

Giải thưởng

1

Nguyễn Minh Có

089345

Áo Mưa

2

Bùi Văn Điệp

087796

Áo Mưa

3

Bùi Hoàn Minh

088766

Áo Mưa

4

Võ Đông Phố

086020

Áo Mưa

5

Đỗ Văn Tươi

086472

Áo Mưa

6

Nguyễn Văn Tư

090031

Áo Mưa

7

Bùi Văn Thanh

085261

Áo Mưa

8

Đỗ Hùng Cường

090583

Áo Mưa

9

Trần Văn Minh

085044

Áo Mưa

10

Trần Thanh Tâm

094132

Áo Mưa

11

0937824xxx

087369

Áo Mưa

12

Lê Văn Út

085356

Áo Mưa

13

Nguyễn Thu Thúy

086481

Áo Mưa

14

Nguyễn Anh Tuấn

089454

Áo Mưa

15

Trang Minh Hiếu

089083

Áo Mưa

16

Huỳnh Văn Hiệp

088862

Áo Mưa

17

Trung

086061

Áo Mưa

18

0972361xxx

094186

Áo Mưa

19

Lê Thanh Tùng

089149

Áo Mưa

20

Võ Đông Phố

090231

Áo Mưa

21

Nguyễn Hoàng Chí

087193

Nón Bảo Hiểm

22

Vương Văn Tài

086681

Nón Bảo Hiểm

23

Nguyễn Thị Điệp

090084

Nón Bảo Hiểm

24

Vũ Phúc Tuấn

094669

Nón Bảo Hiểm

25

Đoàn Hải Lâm

094839

Nón Bảo Hiểm

26

Trần Văn Chinh

085560

Nón Bảo Hiểm

27

Trung

086060

Nón Bảo Hiểm

28

Nguyễn Kiều Oanh

094649

Nón Bảo Hiểm

29

Lê Hoài Xưa

094219

Nón Bảo Hiểm

30

Trần Văn Hải

085491

Nón Bảo Hiểm

31

Nguyễn Văn Thược

089677

Nón Bảo Hiểm

32

Nguyễn Văn Dũng

094340

Nón Bảo Hiểm

33

Trần Văn Tài

094401

Nón Bảo Hiểm

34

Trần Thị Mỹ Linh

094089

Nón Bảo Hiểm

35

Mai Hoàng Anh

086485

Nón Bảo Hiểm

.

 

 

CỬA HÀNG SỐ 02

       

Stt

Tên khách hàng

Số phiếu

Giải thưởng

1

Lê Thu Hà

093423

Áo Mưa

2

Nguyễn Thành Trung

093599

Áo Mưa

3

Trần Văn Xuân

093199

Áo Mưa

4

Phan Văn Trọn

093418

Áo Mưa

5

Tuyết

092342

Áo Mưa

6

Đặng Văn Trường

092746

Áo Mưa

7

Trần Duy Khanh

092278

Áo Mưa

8

Trần Văn Xuân

093607

Áo Mưa

9

Lê Thanh Triệu

092401

Áo Mưa

10

Lê Thu Hà

093425

Áo Mưa

11

Phước

093394

Áo Mưa

12

Nguyễn Thanh Tâm

091799

Áo Mưa

13

Đặng Hoàng Nam

119518

Áo Mưa

14

Lê Văn Thạo

093449

Áo Mưa

15

Lê Văn Bình

092734

Áo Mưa

16

Nguyễn Thị Thước

119515

Nón Bảo Hiểm

17

Trần Mỹ Thuận

091706

Nón Bảo Hiểm

18

Vương Hoàng Vũ

092957

Nón Bảo Hiểm

19

Nguyễn Lê Anh Tuấn

093834

Nón Bảo Hiểm

20

Phạm Anh Viên

091257

Nón Bảo Hiểm

21

Nguyễn Văn Cường

093780

Nón Bảo Hiểm

22

Phaạm Minh Hải

092963

Nón Bảo Hiểm

23

Nghĩa

092812

Nón Bảo Hiểm

24

Nguyễn Quang Vinh

091188

Nón Bảo Hiểm

25

Nguyễn Hữu Toàn

091968

Nón Bảo Hiểm

 

 

 

CỬA HÀNG SỐ 04

       

Stt

Tên khách hàng

Số phiếu

Giải thưởng

1

Quang

95282

Áo Mưa

2

Liên

95615

Áo Mưa

3

Lợi

95086

Áo Mưa

4

Lệ

95042

Áo Mưa

5

Hồ Thị Kim Thi

95244

Áo Mưa

6

Thanh Tân

95356

Áo Mưa

7

Hương

95502

Áo Mưa

8

Nguyễn Xuân Thiện

95428

Áo Mưa

9

Trinh

95330

Áo Mưa

10

Giáp

95366

Áo Mưa

11

Ngô T Hồng Cẩm

95373

Nón Bảo Hiểm

12

Huyền

95477

Nón Bảo Hiểm

13

Quốc

95518

Nón Bảo Hiểm

14

Hiền

95543

Nón Bảo Hiểm

15

Kiều

95256

Nón Bảo Hiểm

 

 

 

CỬA HÀNG SỐ 05

       

Stt

T