Trang chủ >> Tin tức & Sự kiện >> Tin trong ngành
Giá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩm
Vùng 1
Vùng 2
XĂNG RON 95-III
17.600
17.950
XĂNG E5 RON 92-II
16.270
16.590
DO 0.05S-II
14.900
15.190
DẦU LỬA (KO)
14.180
14.460
Thị trường singapore
Tỷ giá
Giá vàng 9999
Loại
Mua
Bán
Nguồn : Sacombank
Tỷ giá
Nguồn : Eximbank

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG

ĐỢT 4 NGÀY 13/10/2018
CHƯƠNG TRÌNH “ĐỒNG HÀNH CÙNG HỒ BỬU PETRO”

 

CỬA HÀNG SỐ 01

       

Stt

Tên khách hàng

Số phiếu

Giải thưởng

1

Lê Tấn Phước

122632

Áo Mưa

2

Huỳnh Thị Tài Linh

126993

Áo Mưa

3

Trần Nguyễn Quốc Thạnh

124531

Áo Mưa

4

Huỳnh Văn Toàn

122510

Áo Mưa

5

Trần Văn Phong

120292

Áo Mưa

6

Nguyễn Gia Đình

94707

Áo Mưa

7

Nguyễn Hữu Quang

126785

Áo Mưa

8

Thái

126943

Áo Mưa

9

Nguyễn Thanh Vị

124162

Áo Mưa

10

Đỗ Hùng cường

126271

Áo Mưa

11

Nguyễn Bá Lực

122014

Áo Mưa

12

Phùng Ngọc Tân

126948

Áo Mưa

13

Trần Ngọc Quý

125438

Áo Mưa

14

Trần Thanh Nghĩa

124244

Áo Mưa

15

Nguyễn Thị Như Ý

126494

Áo Mưa

16

Kim Dung

126751

Áo Mưa

17

Nguyễn Văn Vui

124879

Áo Mưa

18

Hoàng Văn Chiêu

123107

Áo Mưa

19

Lâm Thị Mỹ Linh

125329

Áo Mưa

20

Trần Nguyễn Quốc Thạnh

124538

Áo Mưa

21

Nguyễn Văn Lắm

126975

Nón Bảo Hiểm

22

Nguyễn Minh Ân

123667

Nón Bảo Hiểm

23

Lê Thị Trúc Ly

123161

Nón Bảo Hiểm

24

Nguyễn Thanh Tùng

125396

Nón Bảo Hiểm

25

Lê Hoàng Vũ

125551

Nón Bảo Hiểm

26

Trần Văn Cội

123448

Nón Bảo Hiểm

27

Lê Minh Lân

125309

Nón Bảo Hiểm

28

Hồ..Sơn Toàn

120249

Nón Bảo Hiểm

29

Nguyễn Tuấn Minh

122068

Nón Bảo Hiểm

30

Nguyễn Đình Chiểu

126799

Nón Bảo Hiểm

31

Đoàn Văn Bích

126940

Nón Bảo Hiểm

32

Nguyễn Thanh Bình

123582

Nón Bảo Hiểm

33

Nguyễn Văn Thần

126461

Nón Bảo Hiểm

34

Nguyễn Thị Mai Phương

125990

Nón Bảo Hiểm

35

Danh Trường Sơn

 

Nón Bảo Hiểm

 

 

 

CỬA HÀNG SỐ 02

       

Stt

Tên khách hàng

Số phiếu

Giải thưởng

1

Trần Trung Hòa

128578

Áo Mưa

2

Nguyễn Thị Hiền Trang

127081

Áo Mưa

3

Lã Thu Thủy

128344

Áo Mưa

4

Lê Văn Hiếu

128098

Áo Mưa

5

Lê Nguyễn Hương Lài

127907

Áo Mưa

6

Vũ Văn Hảo

129760

Áo Mưa

7

Thái Thành Thiện

128424

Áo Mưa

8

Phạm Thị Thơ

127983

Áo Mưa

9

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

129352

Áo Mưa

10

Phạm Thị Nhỏ

128132

Áo Mưa

11

Nguyễn Thanh Bình

127063

Áo Mưa

12

Lê Thanh Trị

129219

Áo Mưa

13

Nguyễn Văn Sơn

136040

Áo Mưa

14

Hồ Ngọc Trường

128504

Áo Mưa

15

Thùy

128036

Áo Mưa

16

0918 378 xxx

129538

Nón Bảo Hiểm

17

Đặng Thị Bích Nguyên

122354

Nón Bảo Hiểm

18

Đỗ Thế Mãi

128090

Nón Bảo Hiểm

19

Lê Bá Trường

128061

Nón Bảo Hiểm

20

Đặng Thị Phương Hồng

129793

Nón Bảo Hiểm

21

Đặng Văn Đức

129696

Nón Bảo Hiểm

22

Lê Thị Lan Hương

129768

Nón Bảo Hiểm

23

Vũ Văn Luận

129675

Nón Bảo Hiểm

24

Nguyễn Hoàng Sa

127145

Nón Bảo Hiểm

25

Trương Diễm Ngọc

127737

Nón Bảo Hiểm

 

 

 

 

CỬA HÀNG SỐ 04

       

Stt

Tên khách hàng

Số phiếu

Giải thưởng

1

Sửu

130194

Áo Mưa

2

Quan Văn Chuyến

130008

Áo Mưa

3

Nguyễn  Thị Kim Phương

130236

Áo Mưa

4

Chiêu

130104

Áo Mưa

5

Quang

130330

Áo Mưa

6

Quang

130391

Áo Mưa

7

Minh Tùng

130112

Áo Mưa

8

Sỹ

130324

Áo Mưa

9

Thanh

130113

Áo Mưa

10

Nguyễn Đình Hiếu

130076

Áo Mưa

11

Mèo

130348

Nón Bảo Hiểm

12

Nguyễn Thị Thùy Trang

130193

Nón Bảo Hiểm

13

Nguyễn Văn Bình

130456

Nón Bảo Hiểm

14

Tạ Hữu Đức

130204

Nón Bảo Hiểm

15

Nguyễn Khải

95441

Nón Bảo Hiểm

 

 

 

CỬA HÀNG SỐ 05

       

Stt

Tên khách hàng

Số phiếu

Giải thưởng

1

Nguyễn Thành Lộc

132374

Áo Mưa

2

Nguyễn Vũ Ngọc

132397

Áo Mưa

3

Hồ Minh Vương

131995

Áo Mưa

4

Thịnh

132411

Áo Mưa

5

Vũ Minh Tân

132089

Áo Mưa

6

Phạm Thanh Phong

132391

Áo Mưa

7

Nguyễn Thành Lộc

132233

Áo Mưa

8

Nguyễn Thế Dũng

132020

Áo Mưa

9

Phạm Văn Khải

132346

Áo Mưa

10

Phạm Văn Dưỡng

132422

Áo Mưa

11

Vũ Minh Tân

132225

Áo Mưa

12

Lê Hữu Trường

132477

Áo Mưa

13

0945 779 xxx

132499

Áo Mưa

14

Lê Thanh Bình

132037

Áo Mưa

15

Võ Tần Anh

132394

Áo Mưa

16

Lê Hữu Trường

132475

Nón Bảo Hiểm

17

Đặng Huy

132183

Nón Bảo Hiểm

18

Nguyễn Văn Hùng

132154

Nón Bảo Hiểm

19

Nguyễn Văn Hùng

132150

Nón Bảo Hiểm

20

Từ Văn Lâm

132170

Nón Bảo Hiểm

21

Trịnh

132162

Nón Bảo Hiểm

22

Trần Văn Nhất

132310

Nón Bảo Hiểm

23

Phạm Văn Hùng

132404

Nón Bảo Hiểm

24

Lê Văn Thơm

132191

Nón Bảo Hiểm

25

Hoài

132457

Nón Bảo Hiểm

 

 

 

CỬA HÀNG SỐ 06

       

Stt

Tên khách hàng

Số phiếu

Giải thưởng

1

Nguyễn Xuân Nam

136079

Áo Mưa

2

Nguyễn Đình Hưng

133283

Áo Mưa

3

Võ Thị Mến

132849

Áo Mưa

4

Cường

133843

Áo Mưa

5

0835431xxx

132534

Áo Mưa

6

0948901xxx

134897

Áo Mưa

7

Trương Thị Hòa

128439

Áo Mưa

8

0941171xxx

133692

Áo Mưa

9

0989166xxx

132514

Áo Mưa

10

Châu Văn Tình

132627

Áo Mưa

11

Nguyễn Thị Ánh Linh

132629

Áo Mưa

12

Trần Thanh Dũng

133328

Áo Mưa

13

Nhân

135052

Áo Mưa

14

Hoàng Thị Hoa

132911

Áo Mưa

15

0919015xxx

135019

Áo Mưa

16

0913179xxx

134131

Áo Mưa

17

0909716xxx

133571

Áo Mưa

18

Trần Phúc Trình

134463

Áo Mưa

19

0986546xxx

134084

Áo Mưa

20

Phạm Chí Phương

132803

Áo Mưa

21

Hồ Cẩm Nhung

132675

Nón Bảo Hiểm

22

Trần Thị Thùy Nhung

135049

Nón Bảo Hiểm

23

Ken

133423

Nón Bảo Hiểm

24

Dương Hồng Thái

132503

Nón Bảo Hiểm

25

0971646xxx

134714

Nón Bảo Hiểm

 

 

 

CỬA HÀNG SỐ 08

       

Stt

Tên khách hàng

Số phiếu

Giải thưởng

1

Dương Ngọc Lân

137105

Áo Mưa

2

Nguyễn Văn Út Em

140154

Áo Mưa

3

Trần Thanh Phong

137432

Áo Mưa

4

Nguyễn Đức Thành

140046

Áo Mưa

5

Phạm Ngọc Cường

139179

Áo Mưa

6

Nguyễn Thị Hà

140290

Áo Mưa

7

Nguyễn Văn Minh Trí

139554

Áo Mưa

8

Nguyễn Hữu Dũng

140250

Áo Mưa

9

Phạm Văn Hưng

137913

Áo Mưa

10

Bùi Văn Hiển

138950

Áo Mưa

11

TRần Thị Kim Lợi

136956

Áo Mưa

12

Linh

137347

Áo Mưa

13

Võ Kim Thiện

138020

Áo Mưa

14

Vũ Văn Hải

137164

Áo Mưa

15

Trần Hữu Tính

142368

Áo Mưa

16

Đỗ Công Ngọc

139877

Áo Mưa

17

Dương Phú Hiếu

140100

Áo Mưa

18

Dương Văn Hải

142046

Áo Mưa

19

Sơn

137777

Áo Mưa

20

Đỗ Văn Khang

 

Áo Mưa

21

Dương Phú Hiếu

140099

Nón Bảo Hiểm

22

Nguyễn Hữu Quân

137082

Nón Bảo Hiểm

23

Lưu Mỹ Tiên

138054

Nón Bảo Hiểm

24

0913816xxx

138559

Nón Bảo Hiểm

25

Phan Ngọc Quý

139173

Nón Bảo Hiểm

26

Đình Thông

139454

Nón Bảo Hiểm

27

Nguyễn Thanh Sơn

136587

Nón Bảo Hiểm

28

Bùi T Huệ

138948

Nón Bảo Hiểm

29

Nguyễn Thái Bình

139324

Nón Bảo Hiểm

30

Đình Thông

142494

Nón Bảo Hiểm

 

 

 

CỬA HÀNG SỐ 09

       

Stt

Tên khách hàng

Số phiếu

Giải thưởng

1

Trương Thị Hồng Đoan

143165

Áo Mưa

2

Hoàng Văn Phú

143530

Áo Mưa

3

Nguyễn Hoàng Ngọc Thạch

143407

Áo Mưa

4

Tùng

142768

Áo Mưa

5

Nguyễn Ngọc Lợi

143233

Áo Mưa

6

Huỳnh Thế Phi

143222

Áo Mưa

7

Lê Văn Lý

143081

Áo Mưa

8

Tùng

143398

Áo Mưa

9

Huỳnh Hồng

143231

Áo Mưa

10

Nguyễn Hải Hữu

143270

Áo Mưa

11

143239

Nón Bảo Hiểm

12

Võ Thanh Huy

143352

Nón Bảo Hiểm

13

Nguyễn Văn Đ

142843

Nón Bảo Hiểm

14

Nguyễn Chí Tâm

143162

Nón Bảo Hiểm

15

Nguyễn Thị Bé Huyền

143135

Nón Bảo Hiểm

 

 

 

 

CỬA HÀNG SỐ 10

       

Stt

Tên khách hàng

Số phiếu

Giải thưởng

1

Sang

145359

Áo Mưa

2

Ánh

147513

Áo Mưa

3

Ánh

147514

Áo Mưa

4

Hạnh

147329

Áo Mưa

5

Giang

147389

Áo Mưa

6

Bách

145638

Áo Mưa

7

Nguyễn Thị Chi

147259

Áo Mưa

8

Hiệp

145181

Áo Mưa

9

Nhẫn

147487

Áo Mưa

10

Danh

147205

Áo Mưa

11

0918 284 xxx

147139

Áo Mưa

12

Nguyễn Khắc Việt

145468

Áo Mưa

13

Phú

147915

Áo Mưa

14

Nguyễn Văn Biên

147633

Áo Mưa

15

Hiên

145751

Áo Mưa

16

Hoàng

147101

Áo Mưa

17

Thọ

147799

Áo Mưa

18

Nguyễn Thị Lệ Hằng

145669

Áo Mưa

19

Tào

145882

Áo Mưa

20

Giáp

111185

Áo Mưa

21

0937 935xxx

147148

Áo Mưa

22

Trương Phước Hưng

147458

Áo Mưa

23

Ngọc

147194

Áo Mưa

24

Quý

145520

Áo Mưa

25

Biên

145183

Áo Mưa

26

Nguyễn Ngọc Lũy

147946

Áo Mưa

27

Hiền

147718

Áo Mưa

28

Nguyễn Chi

147884

Áo Mưa

29

Ánh

147522

Áo Mưa

30

Trần Thị Lên

147903

Áo Mưa

31

Hùng

145245

Áo Mưa

32

Nguyễn Chi

147877

Áo Mưa

33

Sáu

145550

Áo Mưa

34

Đức

145555

Áo Mưa

35

Hậu

145346

Áo Mưa

36

Thủy

147499

Áo Mưa

37

Ốc

147386

Áo Mưa

38

Chính

145776

Áo Mưa

39

Trần Hữu Đức

145065

Áo Mưa

40

Trần Thị Lên

147911

Áo Mưa

41

Bảo

145009

Nón Bảo Hiểm

42

Lê Thanh Cảnh

147948

Nón Bảo Hiểm

43

Trịnh Văn Thạnh

147166

Nón Bảo Hiểm

44

Trung

145394

Nón Bảo Hiểm

45

Phúc

145270

Nón Bảo Hiểm

46

Trung

147444

Nón Bảo Hiểm

47

Công

147014

Nón Bảo Hiểm

48

Hoàng

147100

Nón Bảo Hiểm

49

Nghĩa

147836

Nón Bảo Hiểm

50

Hà Tú

147546

Nón Bảo Hiểm

51

Nguyễn Thị Chi

147263

Nón Bảo Hiểm

52

Ánh

147523

Nón Bảo Hiểm

53

Huỳnh Công Trực

147954

Nón Bảo Hiểm

54

Lu

111149

Nón Bảo Hiểm

55

Đoàn

111204

Nón Bảo Hiểm

56

Dũng

145256

Nón Bảo Hiểm

57

Chính

145781

Nón Bảo Hiểm

58

Anh Vân

145757

Nón Bảo Hiểm

59

Phúc

147866

Nón Bảo Hiểm

60

Vinh

147217

Nón Bảo Hiểm

 

 

 

CỬA HÀNG SỐ 11

       

Stt

Tên khách hàng

Số phiếu

Giải thưởng

1

Nguyễn Ngọc Ẩn

150312

Áo Mưa

2

Tống Quan Giàu

151328

Áo Mưa

3

Nguyễn Văn Hậu

152345

Áo Mưa

4

Trần Thanh Lâm

150220

Áo Mưa

5

Lài

152098

Áo Mưa

6

Nguyễn Thanh Sơn

151480

Áo Mưa

7

Nguyễn Thị Thu Hiền

150435

Áo Mưa

8

Huỳnh Văn Hiệp

150196

Áo Mưa

9

Đinh Tấn Lộc

151977

Áo Mưa

10

Nguyễn Đại Phú

151488

Áo Mưa

11

Đặng Minh Lượng

150295

Nón Bảo Hiểm

12

Dương Thị Ngọc Dung

151621

Nón Bảo Hiểm

13

Mai Cốt

152061

Nón Bảo Hiểm

14

Lại Thị Ngọc Giàu

150093

Nón Bảo Hiểm

15

Thúy

150944

Nón Bảo Hiểm

 

 

 

 

CỬA HÀNG SỐ 12

       

Stt

Tên khách hàng

Số phiếu

Giải thưởng

1

Diệp

153439

Áo Mưa

2

Mai

153541

Áo Mưa

3

Dưỡng

153884

Áo Mưa

4

Chân Văn Trưng

153698

Áo Mưa

5

Nguyễn Thị Tương

153899

Áo Mưa

6

Trần Đức Sỹ

119144

Áo Mưa

7

Đỗ Ngọc Quang

153073

Áo Mưa

8

Trần Hai

153379

Áo Mưa

9

Nguyễn Thị Hồng

153961

Áo Mưa

10

Trần Đức Dũng

153590

Áo Mưa

11

Diệp

153500

Nón Bảo Hiểm

12

Đỗ Ngọc Quang

153090

Nón Bảo Hiểm

13

Ngô Ái Phụng

152795

Nón Bảo Hiểm

14

Nguyễn Thị Hồng

153144

Nón Bảo Hiểm

15

Trần Văn Dũng

153910

Nón Bảo Hiểm