Tin tức
Ngày 21 tháng 10, 2022

QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH GIÁ BÁN LẺ XĂNG DẦU HỒ BỬU PETRO NGÀY 21/10/2022

HỒ BỬU PETRO thông báo điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu ngày 21/10/2022 lúc 15h00 (Vùng 1):

Ron 95: 22.340đ/l (Tăng 340 đ/l)

E5 Ron 92: 21.490đ/l (Tăng 200 đ/l)

DO: 24.780đ/l (Tăng 600 đ/l)

KO: 23.660 đ/l (Tăng 840 đ/l)

21.10.2022.jpg