Tin tức
Ngày 28 tháng 05, 2020

QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH GIÁ BÁN LẺ XĂNG DẦU HỒ BỬU PETRO NGÀY 28/05/2020

HỒ BỬU PETRO thông báo điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu ngày 28/05/2020 lúc 15 giờ 00:

A95: 13.120đ/l (Tăng 890 đ/l)

E5 RON 92: 12.400đ/l (Tăng 880 đ/l)

DO 0.05: 10.740đ/l (Tăng 890 đ/l)

KO: 8.750đ/l (Tăng 870 đ/l)

10.28.05.jpg