Tin tức
Ngày 30 tháng 01, 2020

QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH GIÁ BÁN LẺ XĂNG DẦU HỒ BỬU PETRO NGÀY 30/01/2020

HỒ BỬU PETRO thông báo điều chỉnh giá bán lẻ Xăng, dầu áp dụng từ lúc: 15h - ngày 30/01/2020:

RON 95: 20.120 (Giảm 790đ)

E5 RON 92: 19.260 (Giảm 580 đ)

DO 0.05: 16.130 (Giảm 410 đ)

KO: 15.060 (Giảm 470 đ)

02.30.01.jpg