Tin tức
Ngày 03 tháng 01, 2023

QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH GIÁ BÁN LẺ XĂNG DẦU HỒ BỬU PETRO NGÀY 03/01/2023

HỒ BỬU PETRO thông báo điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu ngày 03/01/2023 lúc 15h00 (Vùng 1):

Ron 95: 22.150đ/l (Tăng 350đ/l)

E5 Ron 92: 21.350đ/l (Tăng 330đ/l)

DO: 22.150đ/l (Không đổi)

KO: 22.760đ/l (Tăng 600đ/l)

03.01.2023.jpg