Tin tức
Ngày 03 tháng 10, 2022

QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH GIÁ BÁN LẺ XĂNG DẦU HỒ BỬU PETRO NGÀY 03/10/2022

HỒ BỬU PETRO thông báo điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu ngày 03/10/2022 lúc 15h00 (Vùng 1):

Ron 95: 21.440đ/l (Giảm 1.140 đ/l)

E5 Ron 92: 20.730đ/l (Giảm 1.050 đ/l)

DO: 22.200đ/l (Giảm 330 đ/l)

KO: 21.680đ/l (Giảm 760 đ/l)

03.10.2022.jpg