Tin tức
Ngày 04 tháng 07, 2024

QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH GIÁ BÁN LẺ XĂNG DẦU HỒ BỬU PETRO NGÀY 04/07/2024

HỒ BỬU PETRO thông báo điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu ngày 04/07/2024 lúc 15h00 (Vùng 1):

Ron 97: 25.050đ/l (Tăng 540đ/lít)

Ron 95: 23.550đ/l (Tăng 540đ/lít)

E5 Ron 92: 22.460đ/l (Tăng 450đ/lít)

DO: 21.170đ/l (Tăng 490đ/lít)

04.07.24.png