Tin tức
Ngày 11 tháng 01, 2023

QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH GIÁ BÁN LẺ XĂNG DẦU HỒ BỬU PETRO NGÀY 11/01/2023

HỒ BỬU PETRO thông báo điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu ngày 11/01/2023 lúc 15h00 (Vùng 1):

Ron 95: 22.150đ/l (Không đổi)

E5 Ron 92: 21.350đ/l (Không đổi)

DO: 21.630đ/l (Giảm 520đ/l)

KO: 21.800đ/l (Giảm 960đ/l)