Tin tức
Ngày 12 tháng 09, 2022

QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH GIÁ BÁN LẺ XĂNG DẦU HỒ BỬU PETRO NGÀY 12/09/2022

HỒ BỬU PETRO thông báo điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu ngày 12/09/2022 lúc 15h00 (Vùng 1):

Ron 95: 23.210đ/l (Giảm 1.020 đ/l)

E5 Ron 92: 22.230đ/l (Giảm 1.120 đ/l)

DO: 24.180đ/l (Giảm 1.000 đ/l)

KO: 24.410đ/l (Giảm 1.030 đ/l)

12.09.2022.jpg