Tin tức
Ngày 21 tháng 09, 2022

QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH GIÁ BÁN LẺ XĂNG DẦU HỒ BỬU PETRO NGÀY 21/09/2022

HỒ BỬU PETRO thông báo điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu ngày 21/09/2022 lúc 15h00 (Vùng 1):

Ron 95: 22.580đ/l (Giảm 630 đ/l)

E5 Ron 92: 21.780đ/l (Giảm 450 đ/l)

DO: 22.530đ/l (Giảm 1.650 đ/l)

KO: 22.440đ/l (Giảm 1.970 đ/l)

21.09.2022.jpg